İnovasyon ve teknolojiden yararlanan startuplara yapılan yatırımlar, bu startupların hızlı büyümesi neticesinde ekonomik büyüme için kritik bir rol oynar hale gelmiş, büyük ölçekli yatırımlar sayesinde bu girişimler dahil oldukları ekonomileri domine etmeye ve geliştirmeye başlamıştır....

Plastikten vazgeçmek mümkün olmadığından doğal ve uygulanabilir alternatiflere yönelen endüstri için “biyoplastikler” geleceğin malzemesi olarak öne çıkmaktadır....

Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip olan otomotiv endüstrisi özellikle “sürdürülebilirlik” odağında hızlı bir değişimden geçmektedir. Küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel baskılar ile enerji sektörünün 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefi, otomotiv üreticilerini zorlamaktadır. Çok daha hafif, verimli, az yakıt tüketen, karbon emisyonu düşük ve...

Rüzgar Enerjisi Sektöründe her geçen kurulu gücü daha fazla olan türbinler ve özel lojistik ihtiyaçlara sahip, daha büyük bileşenlerden oluşan denizüstü rüzgâr türbinleri kullanılmaya başlıyor. Türbin bileşenlerinin üretimi ve lojistiği için gereken ihtiyaçlar giderek artıyor....

Kompozit malzemeler; havacılık, mimari, otomotiv, enerji, savunma, altyapı, denizcilik, spor ve eğlence dahil olmak üzere onlarca sektöre girdi sağlamaktadır. Küresel ölçekte istikrarlı ve güçlü bir büyüme sergileyen kompozit sektöründe Türkiye’nin mevcut durumu oldukça umut vericidir. Bu yönüyle kompozit sektörü, yüksek katma değerli ürün üretiminde ve...

Malzeme teknolojilerindeki gelişmeler, toplumların üretim ve tüketim alışkanlıklarını da şekillendirmektedir. Günümüzde ileri malzemelerin kullanımıyla elektrikli araçlar, robotik uygulamalar, sensörler, giyilebilir teknolojiler, temiz enerji, insansız hava araçları ve uzay teknolojilerinde yaşanan sıçramalar toplumları da dönüştürmektedir....

Kent içerisinde kalan tarımsal alanlarda ve kent çeperlerinde sürdürülen, ürün işleme ve pazarlama süreçlerini de kapsayan tarımsal faaliyetler “kentsel tarım” olarak adlandırılmıştır. Kentsel tarım gıda güvencesi düşük olan şehirlerde taze ve sağlıklı ürünlere erişimi sağlayarak yerel gıda güvencesini sağlayan bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır....