Rüzgar Enerjisi Sektöründe her geçen kurulu gücü daha fazla olan türbinler ve özel lojistik ihtiyaçlara sahip, daha büyük bileşenlerden oluşan denizüstü rüzgâr türbinleri kullanılmaya başlıyor. Türbin bileşenlerinin üretimi ve lojistiği için gereken ihtiyaçlar giderek artıyor....

Kompozit malzemeler; havacılık, mimari, otomotiv, enerji, savunma, altyapı, denizcilik, spor ve eğlence dahil olmak üzere onlarca sektöre girdi sağlamaktadır. Küresel ölçekte istikrarlı ve güçlü bir büyüme sergileyen kompozit sektöründe Türkiye’nin mevcut durumu oldukça umut vericidir. Bu yönüyle kompozit sektörü, yüksek katma değerli ürün üretiminde ve...

Malzeme teknolojilerindeki gelişmeler, toplumların üretim ve tüketim alışkanlıklarını da şekillendirmektedir. Günümüzde ileri malzemelerin kullanımıyla elektrikli araçlar, robotik uygulamalar, sensörler, giyilebilir teknolojiler, temiz enerji, insansız hava araçları ve uzay teknolojilerinde yaşanan sıçramalar toplumları da dönüştürmektedir....

Kent içerisinde kalan tarımsal alanlarda ve kent çeperlerinde sürdürülen, ürün işleme ve pazarlama süreçlerini de kapsayan tarımsal faaliyetler “kentsel tarım” olarak adlandırılmıştır. Kentsel tarım gıda güvencesi düşük olan şehirlerde taze ve sağlıklı ürünlere erişimi sağlayarak yerel gıda güvencesini sağlayan bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır....

Küresel ticaretin yeni ve güçlü bir bileşeni olan dijital oyun sektörü, teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde özellikle son 10 yılda dünya ticaretinde önemli bir yer edinmiş ve gün geçtikçe güçlenen ve büyüyen bir sektör haline gelmiştir....

Toplumsal fayda ve ekonomik etki yaratmayı amaçlayan teknolojiler için kullanılan ve yeni bir kavram olan “Tech4Good”, sosyal ve ekolojik sorunların çözümünde yapay zeka, makine öğrenmesi, blok zincir ve nesnelerin interneti gibi derin teknolojilerin kullanılması anlamına gelmektedir. Tech4Good hem bu sorunlara hızlı ve büyük ölçekli çözümler...

Bölgelerin diğer bölgelerden mukayeseli olarak üstün olabileceği faaliyetlere yoğunlaşarak bundan avantaj sağlayabileceklerine vurgu yapan akıllı uzmanlaşma kavramına yönelik yapılan çalışmalarda, Avrupa’daki şehirlerin ve bölgelerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan birisi, temiz enerji sektörü. İzmir’de de temiz enerji sektörünün mukayeseli üstünlüğü dikkate alındığında, Avrupa’daki şehir ve...

Rekabet, gerek mikro gerek makro seviyede piyasa ekonomisinin en kritik ve dinamik bileşenlerinden biridir. Serbest rekabetin sağlandığı bir ekonomik yapının piyasa ekonomisine tam anlamıyla adapte olabileceği, gelir düzeyini yükseltebileceği ve kaynakların etkin kullanımını rahatlıkla sağlayabileceği varsayılmaktadır....