İzmir NIC Accelerate İzmir Program Başvuruları Başladı!

İzmir NIC Projesi, Accelerate İzmir Büyüme Odaklı Hızlandırma Programı başvuruları için ilk çağrı açıldı.

Programın Kapsamı

 

Accelerate İzmir Büyüme Odaklı Hızlandırma Programı, yenilikçi ürün ve hizmetlerini ticarileştirme ve uluslarasılaştırma hedefleri bulunan şirketler için özel olarak tasarlanmıştır. Program, katılımcı şirketlerin rekabet seviyelerini artırmak amacıyla ihtiyaca yönelik destek hizmetleri sunmak üzere hazırlanmıştır. Program kapsamında aşağıdaki hizmetler yer almaktadır:

 

  • 16 günlük eğitim programı
  • 24 saat özel koçluk ve özel danışmanlık hizmetleri
  • Ticarileşme süreci için yol haritası oluşturma
  • Hukuki danışmanlık hizmetleri
  • Fikri mülkiyet hakları hizmetleri ve olası patent desteği
  • Pazarlama desteği kapsamında ayrıntılı pazarlama planı
  • Yatırım potansiyelinin değerlendirilmesi, gerekli hazırlıkların yapılması ve uygun yatırımcılara erişim desteği
  • Uluslarasılaşma süreci kapsamında uluslararası pazarların analizi ve hedef pazarlara yönelik iş geliştirme hizmetleri ve müşteri ziyaretleri

 

Programı başarıyla tamamlayan şirketlerin ulusal pazarlarda satış hacmini artırması, küresel piyasalara giriş yapabilecek donanıma sahip olması ve/ya doğru yatırımcıya ulaşabilmesi hedeflenmektedir.

 

Kimler Başvurabilir?

Accelerate İzmir’e, Bilgi ve İletişim Teknolojileri veya Yenilenebilir Enerji sektörlerinden birinde yenilik getirecek bir ürün, hizmet veya çözüm üretmiş tüm şirketler veya program başlamadan şirketleşmeyi taahhüt eden girişimciler başvurabilir. Başvuracak şirketlerin farklı alanlarda (teknoloji, pazarlama ve satış gibi) uzmanlaşmış en az iki kişilik bir çalışma ekibine sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru koşullarını karşılayan, ulusal ve uluslararası ölçekte büyümeye hazır tüm şirketler programa başvurabilir!

Programa www.izmirnic.com/TR/accelerate-izmir adresinden başvurabilirsiniz!

İzmir Network and Innovation Centre (İzmir NIC) Hakkında

Accelerate İzmir Programı, Teknopark İzmir’in yürütücüsü olduğu İzmir Network and Innovation Centre (İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi (İzmir NIC)) Projesi kapsamında yürütülmektedir. İzmir NIC Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenmektedir.

İzmir NIC projesinin amacı, ilgili paydaşlar arasında stratejik ağ ve ortaklıklar geliştirerek yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesini ve uluslararasılaştırılmasını artırmaktır. Ekonomik kalkınmanın öncüleri arasında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Yenilenebilir Enerji sektörlerine odaklanan proje, İzmir’deki inovasyon ekosistemi aktörlerinin (KOBİ, Startup, TTO, TGB, Ar-Ge Merkezleri vb.) kapasitelerini eğitimlerle, hızlandırma ve mentorluk desteği ve ağ oluşturma faaliyetleri ile geliştirmeyi hedeflemektedir.