Tek Pazar Programı (COSME) Sosyal Ekonomi Ekosisteminde Ulusötesi İşbirlikler Yoluyla Sosyal Ekonomi KOBİ’leri ve Girişimcileri Yeşil Dönüşüm Çağrısı

2014 yılında başlayan Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği COSME Programı, içinde bulunduğumuz yıl itibariyle yerini Single Market-Tek Pazar Programı’na bırakacaktır. Tek Pazar Programı (2021-2027), büyük ölçüde, COSME çerçevesinde sunulan araçların zenginleştirilerek, geliştirilerek devamını öngörmektedir. Çeşitli alt eksenlerden oluşacak bir yapıda tasarlanan Program, işletmelere ve girişimcilere atfedilen ve toplam bütçenin %24’ünü kullanacak KOBİ’ler odağı ile uygulamada olacaktır.

Tek Pazar Programı COSME başlığı kapsamında Sosyal Ekonomi Ekosisteminde Ulusötesi İşbirlikler Yoluyla Sosyal Ekonomi KOBİ’leri ve Girişimcileri Yeşil Dönüşümü Çağrısı yayınlanmış olup çağrının amacı sürdürülebilir uygulamaların gelişimini hızlandırarak KOBİ’lerin sosyal ekonomideki süreçlerini ve faaliyetlerini çevreci hale getirmek ve AB Yeşil Mütabakat (Green Deal) tarafından belirlenen hedeflere ulaşmalarını sağlamaktır.

Çağrı ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.